(Vnmorningnews) – Chủ quản Coca Cola Việt Nam Swire Coca-Cola, đơn vị mua lại quyền sản xuất, tiếp thị và phân phối tại Việt Nam, ghi nhận hơn 5.600 tỷ đồng doanh thu 6 tháng, tương ứng 30 tỷ mỗi ngày.