Danh mục: TÀI CHÍNH

thu-hoi-no-kho-khan-anh-huong-den-phat-trien-tin-dung-tieu-dung-2

(VNmorningnews) – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các TCTD và vấn đề thu hồi nợ hiện nay” vào ngày 16/11/2023, nổi bật trong hội thảo là vấn đề thu hồi nợ khó khăn ảnh hưởng đến phát triển tín dụng tiêu dùng.