Thẻ: Kết nối kinh doanh – Đồng hành gắn kết

HDBank tặng chuyến du lịch Mỹ cho khách hàng

(VNmorningnews) – HDBank tặng chuyến du lịch Mỹ cho khách hàng, cụ thể 50 khách hàng cá nhân và 30 khách hàng doanh nghiệp giao dịch nhiều nhất tại HDBank sẽ có cơ hội nhận chuyến du lịch Mỹ.