Yamaha Finn 2024 ra mắt Đông Nam Á » Vnmorningnews-Yamaha Finn 2024 ra mắt Đông Nam Á

Vnmorningnews-Yamaha Finn 2024 ra mắt Đông Nam Á

Yamaha Finn 2024 bán ra 4 phiên bản, giá từ 1.200-1.400 USD.

Yamaha Finn 2024 ra mắt Đông Nam Á