VIB ký kết IFC nâng tổng hạn mức tín dụng lên 450 triệu USD » vnmorningnews-vib-ky-ket-ifc-nang-tong-han-muc-tin-dung-len-450-trieu-usd

VIB ký kết IFC