Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới » vnmorningnews-Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới

Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới

VIB cập nhật tính năng tự thiết kế mã QR. Ảnh: VIB