Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới » vnmorningnews-Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới

Ứng dụng ngân hàng số MyVIB ra mắt cá nhân hóa trải nghiệm mới

Khách hàng trẻ được trải nghiệm nhiều tính năng cá nhân hóa trên ứng dụng MyVIB. Ảnh: VIB