(VNmorningnews) – Ngày 5/4/2024, Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2024–2025. Theo đó, trường giảm một số lớp chuyên tại cơ sở Quận 5 và tăng một số lớp chuyên tại cơ sở Thủ Đức so với năm học trước, 2023–2024. Tỷ lệ tăng học phí mỗi năm cũng khác