Tô phở dát vàng 4 triệu đồng trong tòa nhà cao nhất Sài Gòn » Vnmorningnews-to-pho-dat-vang-4-trieu-dong-trong-toa-nha-cao-nhat-tp-hcm-1

Tô phở dát vàng 4 triệu đồng trong tòa nhà cao nhất Sài Gòn

Nấm truffle được bào tươi tại bàn