Sân bay Tân Sơn Nhất vận hành 10 cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động » Vnmorningnews-Tân Sơn Nhất vận hành 10 cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động-3

Khách qua các cổng Autogate ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Khách xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh hồi đầu năm 2023 khi hệ thống Autogate chưa vận hành

Khách xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh hồi đầu năm 2023 khi hệ thống Autogate chưa vận hành