Sân bay Tân Sơn Nhất vận hành 10 cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động » Vnmorningnews-Tân Sơn Nhất vận hành 10 cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động-2-2

Tân Sơn Nhất vận hành 10 cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động

Khách qua các cổng Autogate ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Khách qua các cổng Autogate ở sân bay Tân Sơn Nhất.