Thẻ: Ngày hội Lan tỏa yêu thương

Ngày hội Lan tỏa yêu thương 2023

(VNmorningnews) – Viện Nghiên cứu quản lý Phát triển bền vững triển khai Chiến dịch Lan tỏa yêu thương 2023. Chiến dịch thuộc Dự án AVAC Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với trẻ em, bao gồm trẻ khuyết tật.