Thẻ: Mastercard

Ngân hàng VIB nhận 4 giải thưởng từ Mastercard

(VNmorningnews) – Ngân hàng VIB nhận 4 giải thưởng từ Mastercard, cụ về mức tăng trưởng nhanh nhất; tổng chi tiêu qua thẻ Mastercard tại Việt Nam và ở nước ngoài, số lượng thẻ phát hành, tỷ lệ tăng trưởng thẻ đang ở vị trí dẫn đầu.