Thẻ: laptop

Ngày 7-1, tại Mỹ, ASUS đã giới thiệu những sản phẩm máy tính mới nhất của mình dành cho người sử dụng là các cá nhân, doanh nghiệp…