PNJ vào top đầu doanh nghiệp bán lẻ VIX50 » PNJ 1

PNJ vào top đầu doanh nghiệp bán lẻ VIX50 2

Ông Lê Trí Thông cùng các diễn giả, khách mời tại Vietnam CEO Summit 2023.