Năm 2020, TP.HCM có thêm 45.000 doanh nghiệp mới » vnmorningnews-nam-2020-tphcm-co-them-45000-doanh-nghiep-moi-2