Lễ công bố iPhone 15 dự kiến vào ngày 13/9 » Lễ công bố iPhone 15

Lễ công bố iPhone 15 dự kiến vào ngày 13/9

Ảnh mô phỏng iPhone 15 Pro với màu xanh mới. Ảnh: MacRumors