Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ » Vnmorningnews-Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ

Kristine Thảo Lâm nhận bằng khen của thị trưởng Garden Grover California (ngoài cùng bên trái)

Kristine Thảo Lâm nhận bằng khen của thị trưởng Garden Grover California (ngoài cùng bên trái)

Kristine Thảo Lâm nhận bằng khen của thị trưởng Garden Grover California (ngoài cùng bên trái)