Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ » Vnmorningnews-Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ75-2

NTK Đỗ Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) ủng buổi Kristine Thảo Lâm ra mắt phim.

NTK Đỗ Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) ủng buổi Kristine Thảo Lâm ra mắt phim.