Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ » Vnmorningnews-Kristine Thảo Lâm ra mắt phim mới tại Mỹ

Nghệ sĩ Bảo Quốc (thứ hai từ trái qua) và nhiều đồng nghiệp ở hải ngoại dự sự kiện chúc mừng Kristine Thảo Lâm

Nghệ sĩ Bảo Quốc (thứ hai từ trái qua) và nhiều đồng nghiệp ở hải ngoại dự sự kiện chúc mừng Kristine Thảo Lâm

Nghệ sĩ Bảo Quốc (thứ hai từ trái qua) và nhiều đồng nghiệp ở hải ngoại dự sự kiện chúc mừng Kristine Thảo Lâm