Khánh thành cầu kính 7D đầu tiên ở Đà Lạt » Vnmorningnews-khanh-thanh-cau-kinh-7d-dau-tien-o-da-lat-3