Jetstar Pacific có lợi nhuận ‘khủng’ 200 tỷ đồng? » hinh-tre-em-1560420601-width5120height3412

Jetstar Pacific là một trong những hãng hàng không có mức tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

Jetstar Pacific là một trong những hãng hàng không có mức tăng trưởng mạnh tại Việt Nam

Jetstar Pacific là một trong những hãng hàng không có mức tăng trưởng mạnh tại Việt Nam