Hàng ngàn sinh viên, giảng viên FPT Edu trình diễn nhạc cụ dân tộc » hang-ngan-sinh-vien-giang-vien-fpt-edu-trinh-dien-nhac-cu-dan-toc-1