Gói thầu 35.000 tỷ nhà ga sân bay Long Thành về tay Liên danh Vietur » Vnmorningnews-goi-thau-35-000-ty-nha-ga-san-bay-long-thanh-ve-tay-lien-danh-vietur

Vnmorningnews-goi-thau-35-000-ty-nha-ga-san-bay-long-thanh-ve-tay-lien-danh-vietur

Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Long Thành

Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Long Thành