(VNmorningnews) − Kết quả tuyển sinh đại học theo các phương thức năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM cho thấy gần 70% thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TPHCM từ chối nhập học

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM dành tối đa 5% chỉ tiêu, song đến nay lại có gần 70% thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TPHCM từ chối nhập học.
gan-70-thi-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-tu-choi-nhap-hoc-3-2
 
Theo kết quả xét tuyển, có 567 thí sinh đăng ký, 207 thí sinh trúng tuyển nhưng tỉ lệ nhập học chỉ đạt 33,75% so với chỉ tiêu (đạt 0,50% so với tổng chỉ tiêu), giảm so với năm 2022 (0,68%). Trong số đó, Trường đại học Công nghệ thông tin có tỉ lệ nhập học so với chỉ tiêu cao nhất là 80,56%.
gan-70-thi-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-tu-choi-nhap-hoc-2
Tỉ lệ nhập học theo phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023

Ở phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: thí sinh giỏi nhất trường THPT, năm 2023 chỉ tiêu tuyển sinh tối đa 5%.

Năm 2023 có 524 trường THPT thuộc 42/63 tỉnh, thành phố trên cả nước được Đại học Quốc gia TPHCM ưu tiên xét tuyển thẳng.

Phương thức này có 1.065 thí sinh đăng ký, 298 thí sinh trúng tuyển với tỉ lệ nhập học đạt 83,01% so với chỉ tiêu (đạt 1% so với tổng chỉ tiêu, tăng gần 2 lần so với 2022). Trường đại học Công nghệ thông tin (138,89%) và Trường đại học Kinh tế – Luật (122,73%) là hai đơn vị có tỉ lệ nhập học ở phương thức này cao hơn so với các đơn vị còn lại.

Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM, năm 2023, đại học này xác định chỉ tiêu phương thức này tối đa 20% tổng chỉ tiêu.

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức này năm 2023 là 39.512, tăng hơn 135% so với năm 2022. Tỉ lệ nhập học/chỉ tiêu của phương thức này đạt 71,67% và tỉ lệ nhập học/tổng chỉ tiêu đạt 9,20% (giảm 1,38% so với năm 2022).

QSA: Trường đại học An Giang – QSB: Trường đại học Bách khoa

QSC: Trường đại học Công nghệ thông tin – QSH: Khoa Chính trị – Hành chính

QSK: Trường đại học Kinh tế – Luật – QSQ: Trường đại học Quốc tế

QSP: Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến tre

QSX: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

QST: Trường đại học Khoa học tự nhiên – QSY: Khoa Y

Năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM tăng tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học này tổ chức lên gần 45% tổng chỉ tiêu của toàn hệ thống.

Theo nhận định của Ban đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, kết quả xét tuyển ở phương thức này năm qua cho thấy công tác tuyển sinh năm 2023 đã bám sát mục tiêu đề ra.

“Với số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đạt hơn 118.426 thí sinh, đạt 13,44% so với 2022. Nếu đối sánh trên phạm vi toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, tỉ lệ trúng tuyển/chỉ tiêu là 155,81% so với tỉ lệ nhập học/chỉ tiêu đạt 86,82%, có thể thấy mức độ ảo của phương thức này trong năm qua là gần 68%. Vì xét tuyển sớm và thí sinh còn quyền chọn lựa đăng ký xét vào hệ thống xét chung đợt 1”, đại diện ban đào tạo cho hay.

Với định hướng đa dạng phương thức tuyển sinh, chủ trương giảm có lộ trình tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT, năm 2023 số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bằng 105.187 (tăng 133% so với năm 2022).

Năm 2023 các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã xây dựng được phương án gọi trúng tuyển phù hợp để đạt được tỉ lệ nhập học/tổng chỉ tiêu gần 44,56%.

Bên cạnh đó, nếu xét theo từng đơn vị từ 2019 đến 2023, tỉ lệ nhập học theo phương thức này tại các đơn vị xu hướng giảm theo đúng định hướng chung của Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong khi đó, với xét tuyển bằng các phương thức do đơn vị quy định 2023, về cơ bản các trường đã đạt được mục tiêu, tuyển được các thí sinh theo các phương thức đặc thù tại các đơn vị, tổng Đại học Quốc gia TP.HCM đạt gần 4,09% so với tổng chỉ tiêu.