(VNmorningnews) – Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn có tổng vốn thực hiện là 1.548 tỷ đồng với diện tích gần 70ha. Diện tích đất này vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc cho phép Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã – Madagui chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

du-an-truong-dua-ngua-dua-cho-thien-ma-madagui-cau-lac-bo-polo-va-ngua-co-dien-bien-moi-1

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã – Madagui chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm (thuộc diện tích đất thuê theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 và Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 UBND tỉnh) sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Cụ thể, tổng diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất là 6.570,5 m2, thuộc xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai.

Tổ chức được thuê đất có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác khi được thuê đất; Tuân theo những quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện ký Phụ lục hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;…

du-an-truong-dua-ngua-dua-cho-thien-ma-madagui-cau-lac-bo-polo-va-ngua-co-dien-bien-moi-2
Một góc dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất theo quy định, làm cơ sở cho Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã – Mađagui thực hiện. Tiền thuê đất được tính kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Dự án Trường đua ngựa nêu trên có tổng vốn thực hiện là 1.548 tỷ đồng. Trong đó vốn của Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã-Madagui là 233,6 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động và vốn vay.

Diện tích thực hiện dự án là 69,8ha, trong đó có 1,8ha đường giao thông liên 3 dự án gồm Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn; sân golf Hồng Lam Madagui; trung tâm nuôi – Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai.