(Vnmorningnews) – Với việc thành lập Công ty TNHH Coats Footwear Việt Nam, Tập đoàn Coats cho thấy kết hợp toàn diện chuyên môn sâu rộng trong thị trường giày.

Tập đoàn Coats, nhà sản xuất chỉ may, chỉ công nghiệp và phụ liệu kết cấu giày cho ngành may mặc và giày hàng đầu thế giới, và là nhà tiên phong đổi mới trong ngành chỉ chuyên dụng, vừa qua đã tiến hành hợp nhất các hoạt động trong ngành giày dép của mình tại Việt Nam.

Coats hợp nhất các hoạt động kinh doanh ngành giày

Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, ngày 29/6/2023, ông Rajiv Sharma, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Coats đã tham gia Lễ khánh thành Công ty TNHH Coats Footwear Việt Nam. 

Ông Rajiv Sharma, Giám đốc Điều hành Tập đoàn, chia sẻ: “Công ty TNHH Coats Footwear Việt Nam được thành lập như là một công ty kinh doanh hợp nhất thể hiện rõ sự kết hợp toàn diện chuyên môn sâu rộng của chúng tôi trong thị trường giày. Công ty mới được hợp nhất giữa hoạt động kinh doanh chỉ may giày Coats và hai công ty chúng tôi mới mua lại Texon và Rhenoflex”.

Coats hợp nhất các hoạt động kinh doanh ngành giày 2

Với việc mua lại hai công ty Texon và Rhenoflex năm 2022, Coats đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thế giới trong ngành phụ liệu kết cấu giày, càng củng cố thêm vị thế nhà sản xuất chỉ may hàng đầu thế giới hiện nay của Coats. Phát triển bền vững và luôn đổi mới là chiến lược cốt lõi của Texon và Rhenoflex, phù hợp với chiến lược của Coats. Để thúc đẩy sự tập trung và định hướng rõ ràng, vào đầu năm nay, Tập đoàn đã thông báo về việc thành lập mới ngành Giày, hoạt động song song với ngành Chỉ may và ngành Chỉ chuyên dụng. 

Coats đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989, với hai nhà máy sản xuất chỉ lớn ở TP.HCM và tỉnh Hưng Yên. Hoạt động sản xuất của Coats càng được vững mạnh thêm từ việc hợp nhất với Texon và Rhenoflex, với thêm hai nhà máy sản xuất phụ liệu kết cấu giày hiện đại nhất hiện nay.

Coats hợp nhất các hoạt động kinh doanh ngành giày 3

Góp phần thêm vào hoạt động sản xuất và lượng khách hàng lớn mạnh đã có tại Việt Nam, việc hợp nhất hoạt động kinh doanh ngành giày này sẽ cung cấp một đầu mối liên hệ duy nhất tới các khách hàng cho cả hai mảng chỉ may và phụ liệu kết cấu giày. Thêm vào đó, Coats có các quy trình và công nghệ in mũi giày và gót giày mới, sẽ hỗ trợ và cung cấp tới khách hàng những sản phẩm bền vững, có thể sử dụng ngay, không tạo phế thải và giảm 50% lượng khí thải CO2 ra môi trường.