Chủ tịch Quốc hội: Không nên ép mọi giao dịch bất động sản qua sàn » Vnmorningnews-chu-tich-quoc-hoi-khong-can-ep-moi-giao-dich-bat-dong-san-qua-san

Vnmorningnews-chu-tich-quoc-hoi-khong-can-ep-moi-giao-dich-bat-dong-san-qua-san

Vương Đình Huệ

Vương Đình Huệ