Biệt thự gỗ nằm giữa rừng thông xanh » Vnmorningnews-biet-thu-go-nam-giua-rung-thong-xanh-2

“Việc lựa chọn tông màu từ nhạt đến đậm ở từng vị trí cụ thể, nhằm làm tăng thêm chiều sâu cho không gian, vừa tránh cảm giác đơn điệu”, kiến trúc sư chủ trì công trình chia sẻ.

“Việc lựa chọn tông màu từ nhạt đến đậm ở từng vị trí cụ thể, nhằm làm tăng thêm chiều sâu cho không gian, vừa tránh cảm giác đơn điệu”, kiến trúc sư chủ trì công trình chia sẻ.