Biến chủng COVID-19 mới EG.5 dần chiếm lĩnh » Vnmorningnews-Biến chủng COVID-19 mới EG.5 dần chiếm lĩnh

Biến chủng COVID-19 mới EG.5 dần chiếm lĩnh

Tác động lên cơ thể con người của chủng mới này và các dòng Omicron tiền nhiệm “gần như giống nhau”

Biến chủng COVID-19 mới EG.5 dần chiếm lĩnh