“Bay Bamboo là mê – Hoàn tiền thêm hả hê”, cùng SHB và hãng hàng không này » vnmorningnews-shb-bay-bamboo-thum