ASUS công bố laptop mới tại CES 2020 » vnmorningnews-W730Baisc_13