AirAsia mở đường bay thẳng từ Đà Lạt đến Kuala Lumpur, Malaysia » vnmorningnews-AirAsia-da-lat-malaysia-3